Data: 26 lipca 2018 roku
 
Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
 
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.
 
Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:
 
  1.  
    Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami
W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące
P. 3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych lub odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury (cel ogólny nr 3: Poprawa zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska, cel szczegółowy nr 3.1: Poprawa wykorzystania potencjału wodnego Bielskiej Krainy) zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji
w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym
w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”- wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.
 
  1.  
    Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:
Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek wraz z jego kopią i niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina oraz Samorząd Województwa, w podanym poniżej miejscu:
         Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina ul. Tadeusza Regera 81,
          43-382 Bielsko-Biała
W okresie od dnia 02.08.2018 r. do dnia 16.08.2018 r. do godz. 15.00.
Szczegółowe informacje na stronie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
 
Szukaj:
FB
© 2012 Gminny Ośrodek Kultury Jasienica. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij