W pi±tek 11 maja w galerii Gminnego O¶rodka Kultury w Jasienicy odby³ siź wernisaæ wystawy pt. „Ceramiczna ³±ka”. Na wystawie moæna podziwiaę niezwyk³e i niepowtarzalne prace, które w³asnorźcznie wykonali uczestnicy warsztatów ceramiki. Warsztaty prowadzone przez Agnieszkź Loskź odbywaj± siź cyklicznie w GOK Jasienica oraz w filii w Rudzicy. Podczas wernisaæu przepiźknie za¶piewa³a Katarzyna Broda-Firla - Od ¬ród³a, a na gitarze akompaniowa³ jej Waldemar Kerner. Wystawź moæna ogl±daę do 15 czerwca.
Zapraszamy – wstźp wolny
Szukaj:
FB
© 2012 Gminny O¶rodek Kultury Jasienica. Wszystkie prawa zastrzeæone.

Ta strona uæywa plików cookies. Korzystaj±c ze strony wyraæasz zgodź na uæywanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl±darki. Zamknij