Do 30 kwietnia 2019 r. w galerii Gminnego O∂rodka Kultury w Jasienicy potrwa wystawa pt.†"Lenka Kocierzová - grafika i malarstwo". WernisaŅ prac wszechstronnej artystki z Ostrawy, odby≥ siÍ 4 kwietnia. Podczas spotkania wystĪpi≥a formacja†Loop Orkiestra†w sk≥adzie:†Marcin Szendo≥,†Pawe≥ Julian Beskidzki†i Micha≥ WalczyŮski. Etniczno – transowe brzmienie zespo≥u, stanowi≥o doskona≥Ī ilustracjÍ muzycznĪ do prezentowanych obrazów i grafik.†
Wystawa organizowana w ramach partnerskiej wspó≥pracy pomiÍdzy†
Muzeum a galerie Mlejn†w Ostrawie a Gminnym O∂rodkiem Kultury w Jasienicy.

Szukaj:
FB
© 2012 Gminny O∂rodek Kultury Jasienica. Wszystkie prawa zastrzeŅone.

Ta strona uŅywa plikůw cookies. KorzystajĪc ze strony wyraŅasz zgodÍ na uŅywanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglĪdarki. Zamknij